A H A L A 1

Udruženje za unapređivanje stanovanja i zaposljavanje Roma “ MAHALA 1 “ je snažan, prepoznatljiv i kompetentan partner, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na ostvarivanja prava Roma na adekvatno stanovanje i poštovanja standarda ljudskih prava u stanovanju, smanjenju nezaposlenosti i siromaštva Romske populacije kao faktorom ekonomskog rasta i poboljšanja položaja Roma u Republici Srbiji

USLUGE

Izgradnja zgrada

Obuhvata izgradnju kompletnih objekata ili za svoj račun, s namenom prodaje, ili na osnovu ugovora. Deo izgradnje ili celokupnu izgradnju može izvoditi podizvođač radova.

Postavljanje električnih instalacija

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina

Postavljanje podnih i zidnih obloga

postavljanje, popločavanje, nameštanje (ili oblaganje) u zgradama i ostalim građevinama

Ugradnja stolarije

ugradnju vrata (osim automatskih i obrtnih), prozora, okvira za vrata i prozore od drveta ili drugog materijala

Rušenje i pripremanje gradilišta

Obuhvata pripremanje gradilišta za kasnije obavljanje građevinske aktivnosti i uključuje prethodno uklanjanje postojećih objekata,rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata.

Krovni radovi

Podizanje krovova,zamena krovnog prekrivaca, pokrivanje krovova,izrada dimnih odvoda.

Malterisanje

malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

Obuhvata unutrašnje i spoljašnje čišćenje svih vrsta zgrada, specijalizovano čišćenje objekata ili drugo specijalizovano čišćenje industrijskih mašina, ulica, cisterni i tankera. .

Vodovod, kanalizacija, grejanje

Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke

Bojenje i zastakljivanje

unutrašnje i spoljašnje bojenje zgrada,zastakljivanje, postavljanje ogledala i dr.

Ostali specifični građevinski radovi

specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština i opreme.

Usluge uređenja i održavanja okoline

uređenje i održavanje parkova i vrtova,gradske zelene površine i groblja,zelenilo uz saobraćajnice.

Inserti iz tv emisija

Nasi prijatelji