KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA UDRUŽENJA “ MAHALA 1 “ NIŠ

Ponašanje na poslu nije privatna stvar, nego interes celog udruženja. Cilj ovog Kodeksa ja da istakne značaj standardizacije poslovnog ponašanja, što znači da se posvećuje pažnja lepom poslovnom ponašanju i da se ponašanje ne prepušta slučaju, niti slobodnom izboru pojedinca, već predstavlja opšte prihvaćenu obavezu svih članova

Opšte odredbe

Član 1.

Kodeksom U G “ MAHALA 1 “ (u daljem tekstu: Udruženje) utvrđuje osnovne norme ponašanja svojih članova u radnim i životnim okolnostima.

Član 2.

Član U G “ MAHALA 1 “ obavlja sve svoje dužnosti u skladu sa Statutom Udruženja te svojim ponašanjem i postupcima brine o statusu i ugledu Udruženja.

Član 3.

Članstvom u Udruženju svaki član UG “ MAHALA 1 “

1. Nastoji da znanjem, zalaganjem i ponašanjem promoviše U G “MAHALA 1“ i grad Niš

2. Preuzima sve obaveze i prava iz Statuta U G “ MAHALA 1 “

3. Svojim delima ne nanosi nikakav oblik materijalne ili druge štete U G “ MAHALA 1“

4. Ne vrši moralnu ili materijalnu zloupotrebu U G “ MAHALA 1 “

5. Sarađuje i pruža pomoć svim članovima U G “ MAHALA 1 “

Član 4.

U G “ MAHALA 1 “ svim članovima garantuje ravnopravnost, bez obzira na starost, pol, rasu, jezik, nacionalnu i religijsku pripadnost, etničko poreklo, socijalni i ekonomski položaj. Razlike među ljudima prihvataju se na otvoren i tolerantan način, uz poš tovanje intime zaposlenih

Član 5.

Zabranjeno je negativno izražavanje o U G “ MAHALA 1 “ kolegama, saradnicima i njihovom radu pred strankama ili korisnicima usluga.

Član 6.

Svako otuđivanje, pronevera, uništavanje ili oštećivanje imovine U G “ MAHALA 1 “ nepažljivim rukovanjem i nemarnim odnosom prema radu, kao i neovlašćeno korišćenje imovine strogo je zabranjeno

Član 7.

Unošenje alkoholnih pića u radne prostorije, konzumiranje alkohola i opijanje na radnom mestu, kao i dolazak na posao u alkoholisanom stanju najstrože su zabranjeni. Takođe je zabranjeno unošenje, širenje i korišćenje svih opijatana radnom mestu.

Član 8.

Ovaj kodeks dostavlja se svim članovima U G “ MAHALA 1 “i objaviće se na internet prezentaciji Udruženja a članovi su dužni, da se upoznaju sa načelima ovog Kodeksa i da se prema njima upravljaju.