Poslovno ime:

Udruženje za unapređivanje stanovanja i zapošljavanja Roma

“ MAHALA 1 “

Osnovano: 11. 03. 2014. godine

Sedište: Zeke Buljubaše 10. / Blačka br. 18. 18000, Niš,

Pravna forma: Udruženje građanja

Matični broj: 28140142

PIB: 108460508

ŽIRO – RAČUN:  105-3102-35

BANKA:  AIK BANKA

WEB STRANA: gradjevinskazadrugamahala1.com

E – MAIL:  ferhad.saiti@yahoo.com

Zastupnik Udruženja: Ferhad Saiti

Adresa: Niš, ul. Blačka 22,

E – MAIL:  ferhad.saiti@yahoo.com