Udruženje je osnovano 2014. godine, od strane 8. članova. Trenutno ima pedesetak članova. Svoje poslovanje Udruženje bazira prvenstveno na kvalitetnim znanjima i veštinama koje je svaki pojedinačni član udruženja stekao u dosadašnjem radu. Ova znanja, veštine i iskutva, biće korišćena za jačanje kapaciteta udruženja i svih novih članova, koji imaju manje iskustva u ovom poslu. Isto tako, svi članovi imaju i brojna tehnička sredstva, koja će se koristiti za potrebe poslovanja samog udruženja.

Tu je pre svega ručni valjak, mašina za sečenje betona, kompresor za razbijanje asfalta i betona, dve kombinirke sa utovarnom kašikom i kašikom za kopanje, mini utorvarivač, mikser za beton za 3,5 kubika betona, mašina za košenje trave, kao i ogroman broj ostale

neophodne opreme i alata. Veoma bitnu stavku čine i prevozna sredstva, prvenstveno kamiona, kojih članovi imaju ukupno pet, od kojih je jedan kiper kapaciteta 20 kubika.

Sve ovo, omogućava poslovanje koje mora biti na mnogo većem nivou od dosadašnjeg pojedinačnog poslovanja, pa se planiraju neka znatna poboljšanja i pristupanje mnogo ozbiljnijim i raznovrsnijim građevinskim poduhvatima. Planirana poboljšanja, biće predviđena Akcionim planom strategije, i sprovodiće se u skladu sa predviđenim

planiranim zahtevima za rast i razvoj udruženja i u rokovima predviđenim terminskim planom. Uspostaviće se i protok i praćenje neophodne dokumentacije za normalno funkcionisanje udruženja, kao i priprema planskih dokumenata, od kojih će osnovni planski dokument, pored strategije, biti godišnji planovi rada udruženja. Izradi godišnjeg plana predhodiće analiza ostvarenih rezultata u prethodnoj godini i sagledavanje realne mogućnosti za povećanje obima poslova u narednoj godini.

Misija

Udruženje za unapređivanje stanovanja “ MAHALA 1 “ je snažan, prepoznatljiv i kompetentan partner, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na ostvarivanja prava Roma na adekvatno stanovanje i poštovanja standarda ljudskih prava u stanovanju, smanjenju nezaposlenosti i siromaštva Romske populacije kao faktorom ekonomskog rasta i poboljšanja položaja Roma u Republici Srbiji

Vizija

Udruženje za unapređivanje stanovanja “ MAHALA 1 “ će postati vodeća specijalizovana organizacija Roma u Jugoistočnoj Srbiji, i imaće vodeću ulogu u organizovanju Roma urazličitim oblastima, a prvenstveno u pružanju podrške i promociji adekvatnog stanovanja i poštovanja standarda ljudskih prava Roma. Udruženje će se baviti i aktivnim zagovaranjem problema stanovanja u cilju poboljšanja opšte poslovne klime i podsticanja umrežavanja na lokalnom nivou.

Ciljevi

unapređivanje uslova stanovanja u romskim, formalnim i neformalnim naseljima, unapređivanje svih uslova neophodnih za zdravlje, bezbednost i udobnost roma (snabdevanje hranom, energija, voda, kanalizacija, javni servisi, putna infrastruktura, pristup zdravstvenoj zaštiti i službi socijalne zaštite, pristup školama i obrazovnim institucijama i dr.)

dosledno ostvarivanje Akcionog plana stanovanja i Strategije za unapređenje položaja Roma u Srbiji, obezbeđivanje finansijskih sredstava na lokalnom i

centralnom nivou za realizaciju Akcionog plana stanovanja Roma u Srbiji i sredstava iz međunarodnih izvora

obezbeđivanje pravne sigurnosti stambenog statusa, rešavanjem imovinsko pravnih odnosa, izradom urbanističko-planske dokumentacije i legalizacijom objekata romskih naelja, zalaganjem za specifična normativno-pravna i zakonska rešenja, posebno kod naselja koja postoje više decenija

regulisanje ličnih dokumenata u romskim naseljima – prijava prebivališta, pribavljanje ličnih karata, zdravstvenih knjižica i drugih ličnih dokumenata

obezbeđivanje adekvatnog alternativnog smeštaja u slučaju iseljenja Roma, poštovanje standarda ljudskih prava Roma u postupcima prinudnih iseljenja (informisanost, pravo na mirno uživanje imovine i naknadu štete, poštovanje dostojanstva stranke, pravo na pravnu pomoć i pravni lek)

javno isticanje i osuda svih oblika diskriminacije Roma u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje-poštovanje standarda stanovanja u Romskim naseljima u odnosu na druga naselja, ostvarivanje prava na dostupnost zdravstvene i službe socijalne zaštite, službe zapošljavanja i drugih javnih servisa

zalaganje za jednak pristup Roma socijalnom stanovanju i obezbeđivanje cena stanovanja u skladu sa prihodima korisnika socijalnog stanovanja

jačanje profesionalnih i stručnih kapaciteta romskih organizacija u sferi stambenih odnosa, sticanja neophodnih znanja iz oblasti vlasničkih odnosa, katastra, urbanizma i legalizacije, kao i stručnih znanja iz oblasti sistema građenja i samoizgradnje

kreiranje posebnih programa i operativnih projekata rešavanja stambenih pitanja Roma u pojedinim gradovima/opštinama i pojedinih romskih naselja u konkretnoj opštini/gradu

pomaganje romskim porodicama u stvaranju adekvatnih uslova stanovanja obavljanjem građevinskih privrednih delatnosti, pripremi projekata, planiranju i izgradnji objekata i infrastrukture u romskim naseljima, popravka, renovranje i održavanje objekata i infrastrukture, i podizanja nivoa sistema zaštite u romskim naseljima i njihovoj blizini.

Ciljna Grupa

Ciljnu grupu udruženja predstavljaju pripadnici romske i neromske populacije stanovništva Nišavskog okruga, a i šire, sa nagomilanim problemima u njihovom životu i radu a posebno u segmentu zaštite ljudskih i manjinskih prava sa akcentom u segmentu uslova života i stanovanja.

Kvalifikaciona struktura članova

Na sledećoj strani se nalazi spisak članova koperative sa njihovim kompetencijama i kvalifikacijama za učešće u aktivnostima koperative i adresama i brojevima telefona za kontakt. Osnovne podatke i ostale informacije, možete dobiti na brojeve telefona kancelarije koperative navedene na prvoj strani lične karte udruženja

Р.бр

Име и презиме

Адреса

Телефон

Занимање

1

Ибрић Стефан

Биљег. Мерошина

061/6033720

стаклорезац

2

Рамић Драган

Балићевац, Мерошина

061/1440578

стаклорезац

3

Јовановић Далибор

Кочане Дољевац

061/1364013

зидар

4

Милановић Данијел

Бадњевац, Житорађа

063/7572221

керамичар

5

Милановић Далибор,

Дољевац

063/7605972

керамичар

6

Османовић Саша

Дољевац

кнауф мајстор

7

Рамић Владимир 

Дољевац

керамичар

8

Османовић Марко

Дољевац

керамичар

9

Малићевић Самсон

Ниш

061/6045167

молер фасадер

10

Ајдаревић Бобан

Ниш

молер фасадер

11

Јовановић Фабијан

Ниш

нкв

12

Абази Касман

Ниш

молер

13

Саити Бајрам

Ниш

061/1401988

возач тешких машина

14

Саити Ферхад

Ниш

063/433171

Саобраћајни техничар

15

Малићевић Ромео

Ниш

монтер суве градње

16

Далипи Мохамед

Ниш

061/6253986

водоинсталатер

17

Јовановић Часлав

Каменица, Ниш

061/1897515

члан

18

Зекић Златибор

Ниш

стаклорезац

19

Ибрахими Фатмир

Ниш

063/405344

кв тесар

20

Ибрахими Акуљ

Ниш

063/405345

монтер суве градње

21

Тоскић Милан

Ниш

061/6839766

армирач

22

Цукић Божидар

Ниш

061/3025083

молер фасадер

23

Цукић Зоран

Ниш

061/3025084

грађевински техничар

24

Малићевић Иван

Ниш

061/3074040

нкв

25

Османи Енвер

Ниш

061/2859913

нкв

26

Исмаиловић Кепсера

Ниш

018/275030

нкв

27

Зекић Иван

Ниш

061/2805581

нкв

28

Саковић Сенад

Ниш

061/6507751

нкв

29

Ристић Жељко

Ниш

064/4764308

саобраћајни техничар

30

Шаковић Весна

Ниш

нкв

31

Јашаревић Фатмир

Ниш

нкв

32

Шаковић Орхан

Ниш

нкв

33

Малићевић Бахман

Ниш

нкв

34

Зекић Никола

Ниш

063/1547821

нкв

35

Османовић Милош

Ниш

061/2287435

нкв

36

Мемети Србољуб

Ниш

061/3106943

нкв

37

Мисими Неаз

Ниш

061/1630295

нкв

38

Селимовић Александар

Ниш

061/3084276

нкв

39

Исмаиловић Игор

Ниш

061/4351111

нкв

40

Османовић Зенун

Ниш

060/5619945

саобраћајни техничар

41

Ускоковић Стефан

Ниш

064/1897633

саобраћајни техничар

42

Рамадановић Мефаил

Ниш

нкв

43

Јовановић Милена

Ниш

064/6122819

всс

44

Рамадановић Насер

Ниш

нкв

45

Саити Кристијан

Ниш

061/1950221

нкв

46

Саити Рамиз

Ниш

061/6830685

нкв

47

Бахтијаревић Демир

Ниш

061/2849946

машин бравар

48

Метић Зоран

Суви до

065/3544611

зидар – грађевинска радња

49

Асковић Момчило

Јелашница

018/4649460

нкв

50

Мемишевић Небојша

Ниш

061/2899284

зидар

51

Стојановић Ненад

Ниш

060/0522640

бравар ссс – грађевинска радња

52

Стојановић Саша

Ниш

060/6930651

месар ссс – грађевинска радња

Sprovedene aktivnosti u dosadašnjem radu

Aktivnosti koje je koperativa sprovela na jačanju kapaciteta

Saradnja sa Radničkim univerzitetom “ Pavle Stojković ”: završena obuka za 10 osoba koje su dobile specijalizovana zanimanja iz građevinarstva ( moleri, zidari, električari )

Pohađani seminari u organizaciji Help-a za pripremu i pisanje predloga projekata i sprovođenja projektnih aktivnosti, timski rad i pripremu budžeta projekata.

Pohađani seminari u organizaciji Help-a za uspostavljanja liderskih i menadžerskih veština, marketinških alata i komunikacijskih veština

Pohađani seminari u organizaciji Help-a za organizaciju posla, planiranje, kontrolu troškova i pripreme planskih i strateških dokumenata i akcionih planova. Rezultat urađena strategija rasta i razvoja koperative za period 2014 – 2017. godina.

Sprovedena anketa u romskom naselju po pitanju učlanjivanja zainteresovanih novih članova zajednice u zadrugu “Mahala 1”. Rezultat učlanjeno putem pristupnica, više od trideset novih članova.

Kontinuirano obaveštenje građana putem RTV Nišava kao i izrađenim flajerima o aktivnostima i planovima koperative u budućem periodu.

Aktivnosti koje je koperativa sprovela angažovanjem na terenu

30.07.2015. Clean Earth Capital, angažovao 8 osoba, vrednost programa 132,165,00 dinara

05.10.2015. Clean Earth Capital, angažovao 10 osoba vrednost programa 240,935,00 dinara

28.10.2015. Clean Earth Capital, angažovao 10 osoba projekat trajao 1 mesec, vrednost programa 450,914.00 dinara

28.12.2015. Clean Earth Capital, angažovao 8 osoba projekat trajao 8 dana, vrednost programa 85,266.00 dinara

Predstoji predlog kompanije Clean Earth Capital za angažovanje četiri osobe od marta ove godine u projekat čišćenja, rasčišćavanja i održavanja zgrada, površina i placeva koji će trajati 6 meseci.

Nacionalna služba zapošljavanja angažovala 8 osoba trajanje projekta dva meseca, vrednost projekta 440.342,36

2016 rušenje objekta u oblasti Clean Earth Capital, angažovano 10 osoba, trajanje projekta 1 mesec, vrednost projekta 1800 eura

2016 sanacija i adaptacija 10 romskih kuća u saradnji sa UNDP i Ju rom centrom, angažovano 27 osoba, vrednost projekta 20000 USD, na teritoriji grada Niša

2017 sanacija i adaptacija 10 roomskih kuća u saradnji sa UNDP i Ju rom centrom, angažovano 27 osoba, vrednost projekta 20000 USD, na teritoriji grada Vranja i Vranjske banje.

Urađeno više poslova na sređivanju, održavanju i adaptaciji u samoj Beograd Mahali u Nišu, (sređivanje infrastrukutralnih problema u romskoj zajednici, obavljanje poslova na privatnim lokacijama, kao što su kopanje kanalizacije, septičkih jama, rušenje starih objekata i slično, angažovano 5-10 osoba )

Uređivanje, raščišćavanje, iskopi odvodnih kanala i ostalih poslova na romskom groblju, angažovano 3 osobe

U partnerstvu sa JU Rom centrom, instalirano 23 protiv požarna aparata i protiv požarne opreme u romskim naseljima u oblastima: Prokuplje, Kuršumlija, Leskovac, Bojnik i Lebane. Planira se postavljanje PP aparata u opštinama Vladičin Han, Surdulica, Vranje i Bujanovac. Angažovano više lica iz koperative i lokalni kordinatori

Tekući problemi

Osnovni problemi koji ugrožavaju rad i aktivnosti koperative su uglavnom eksterne prirode, problem građevinarske industrije u Srbiji, neregulisani imovinski odnosi i problem sa katastrom, opšta besparica, a posebno nedostatak sredstava romske populacije za legalizaciju i adaptaciju objekata, kao i nepostojanje adekvatne baze podataka o problemima Roma. Naravno da je tu još uvek prisutan visok nivo diskriminacije, što ugrožava određene aktivnosti, često utiče da tenderske procedure ne budu neuspešne, a takođe i veoma retko udruženje dobija projekte, iako su prošle godine pokušavali konkurisati na više mesta, sa veoma kvalitetno urađenim projektima, naravno, bez rezultata.

Prisutni su tu i problemi interne prirode, prvenstveno nedostatak finansija za neophodnu opremu, jaču i veću motornu testeru, nove gume za bager, opremu za čišćenje, kombi vozilo za prevoz zaposlenih, mini bager, kamion-kiper od 10 tona, vibrator za beton, dizel agregat i mnogo, mnogo toga neophodnog za rad koperative.

Veliki problem predstavlja i amortizacija opreme, koju koperativa teško može da obnovi, pa se pojavljuje problem kad se rashoduju npr. trimeri, drugi sitan alat i naravno neophodna HTZ oprema.

Nešto što je menadžment stavio kao prioritet u daljem radu je formiranje radionice za stolarski zanat. Činjenica je da koperativi nedostaju stolari, pa to otvara i temu da je koperativi neophodno dalje jačanje kapaciteta članova, kroz stručne obuke, obuke za specijalizovana zanimanja iz građevinarstva, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, za šta koperativa nema mogućnost samostalnog finansiranja.

UKUPAN BUDŽET KOPERATIVE IZNOSIO JE 1.349.622 DINARA U AKTIVNOM PERIODU OD JUNA 2015. DO KRAJA DECEMBRA 2015. GODINE

UKUPAN BUDŽET KOPERATIVE IZNOSIO JE 3.000.000 DINARA U AKTIVNOM PERIODU OD JANUARA 2016 DO DECEMBRA 2016

PLANIRANO JE DA UKUPAN BUDŽET DO KRAJA 2017 BUDE PREKO 10.000.000 DINARA (U PLANU JE IZGRADNJA 52 STAMBENE JEDINICE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA ROMSKE PORODICE I TO U SARADNJI SA GRADOM I EVROPSKOM UNIJOM)