Partnerstvo sa američkom firmom “Clean Earth Capital” u projektu preko koga je angažovano oko 50 osoba kao I građevinskih mašina  na rušenju postojećih objekata kao I pripremu za izgradnju novih stambenih jedinica u periodu od 2016 do 2017 godine.