Postavljanje električnih instalacija

Instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i drugih građevina. Telekomunikacioni i vodovi za računarske mreže, optički kablovi, alarmni sistemi…

postavljanje električnih instalacija podrazumeva
Električni vodovi i priključci
Telekomunikacioni vodovi
Vodovi za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
Satelitske antene
Rasvetni sistemi

 • Cene

  vrsta poslacena
  električni vodovi i priključci100 din po m
  telekomunikacioni vodovipo dogovoru
  vodovi za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove50 din po m
  satelitske antene40 dinpo m
  rasvetni sistemi100 din po m