Vodovod, kanalizacija, grejanje

Instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke. Solarni kolektori, uređaji za gas, cevi za isparenja, rotacioni raspršivač…

Vodovod, kanalizacija, grejanje podrazumeva
Iskop kanala za instalacione radove

  • Cene

    vrsta poslacena
    iskop kanala za instalacione radove
    110 din po m